JT Kerkrade


JT Kerkrade
Roda J.C. Ring 2C
6466 NH Kerkrade
045-2119990

Dag Van Tot
Maandag 10.30 22.45
Dinsdag 10.30 22.45
Woensdag 10.30 22.45
Donderdag 10.30 22.45
Vrijdag 10.30 23.15
Zaterdag 10.30 23.15
Zondag 10.30 22.45

Tijdens schoolvakanties en feestdagen gelden verruimde openingstijden.


Openingstijden kerstperiode

De kassa is gedurende de Kerstperiode 20 december t/m 5 januari dagelijks geopend vanaf 10.30 tot 22.00 uur.
Uitzonderingen hierop zijn:

 • 1e Kerstdag, 25-12, 13.00 tot 22:00 uur
 • Oudjaarsdag, 31-12, 10.30 tot 15.15 uur
 • Nieuwjaarsdag, 01-01, 15.00 tot 22.00 uur

De definitieve aanvangstijden van films worden pas op de maandag voorafgaand aan de filmspeelweek (deze loopt altijd van donderdag t/m woensdag) vastgesteld.
De aanvangsrichttijden zijn:

 • Ochtendvoorstellingen tussen 10.45 en 11.30
 • 1e matinee voorstellingen tussen 13.00 en 14.30
 • 2e matineevoorstellingen tussen 15.00 en 16.45
 • 1e avondvoorstellingen tussen 18.30 en 20.15
 • 2e avondvoorstellingen na 20.15 uur.

Tarieven

Standaard

€ 8,00

  Ochtend

  € 5,00

   Kinderen

   € 6,20

   • Alleen geldig voor kinderen tot en met 11 jaar en bij films met een classificatie van AL, 6+ of 9+.

   Tieners

   € 7,50

   • Alleen geldig voor tieners van 12 tot en met 17 jaar

   65+ / CJP / Student

   € 7,50

   • Op vertoon van een geldige studentenkaart, CJP-pas en legitimatiebewijs
   • De korting is alleen geldig van maandag tot en met donderdag op het standaardtarief
   • Niet geldig op feestdagen, in de kerstvakantie en bij speciale evenementen

   Familieticket

   € 26,00

   • Voor maximaal vier personen, waarvan minimaal één volwassene en minimaal twee kinderen tot 12 jaar
   • Alleen geldig voor films met een classificatie van AL, 6+ of 9+
   • Exclusief eventuele toeslagen

   Sneak Preview

   € 5,50


    Toeslagen

    3D

    € 1,00

     3D-bril

     € 1,50

     • Alleen in combinatie met een 3D-ticket.

     D-BOX stoelen

     € 6,00

      XD Experience

      € 1,00

       Telefonisch reserveren

       € 0,80


       Kortingen

       Dinsdagtarief

       € 5,00

       • Met uitzondering van de dinsdagen in de schoolvakanties

       Faciliteiten

       • 2D-bril
       • 3D
       • Airconditioning
       • D-BOX
       • Dolby Atmos
       • High Frame Rate (HFR)
       • Stand T (Slechthorenden)
       • XD Experience

       Toegankelijkheid

       In onze bioscoop is het mogelijk om met een rolstoel naar de film te gaan: alle zalen zijn rolstoeltoegankelijk. Verder is er een invalidentoilet aanwezig waar voldoende ruimte is om met een rolstoel naar binnen te kunnen. Mocht u naar de film willen, dan raden wij aan dit telefonisch door te geven zodat zij hier rekening mee kunnen houden.
       Wilt u meer informatie of tickets reserveren voor rolstoelplaatsen? Neem dan contact op met deze bioscoop.

       Auto

       Let op: bij thuiswedstrijden van voetbalclub Roda J.C. kan het zeer druk zijn op de parkeerplaats bij JT Kerkrade. Bekijk hier het speelschema.

       Vanuit de richting Eindhoven
       Op de A76 richting Heerlen neemt u bij knooppunt Ten Esschen de afslag richting Voerendaal/Heerlen/N281. U volgt de stadsautosnelweg N281 en neemt de afrit Kerkrade-West. Aan het einde van de afrit gaat u rechts. U gaat bij de rotonde rechtdoor en weer rechts. Na ± 100 meter gaat u rechts waarna u het Parkstad Limburg Stadion voor u ziet. U neemt bij de rotonde de 1e afslag en dan ziet u aan uw rechterkant JT Parkstad.

       Vanuit de richting Aken
       Op de A76 richting Heerlen neemt u bij knooppunt Bocholtz de afslag Kerkrade/Heerlen/N281. U volgt de stadsautoweg N281 tot afrit Kerkrade. Einde afrit rechts en vervolgens de 1e straat links. Op de T-splitsing gaat u weer rechts. U ziet nu het stadion en de Golden Tulip voor u. U slaat weer links rechts en ziet na ongeveer 100 meter recht voor u JT Parkstad.

       Vanuit de richting Maastricht
       U volgt de A79 richting Heerlen tot afslag Kerkrade/Vaals/Aken, u gaat rechts (N281). U volgt de N281 tot afrit Kerkrade-West. Einde afrit rechts. U gaat bij de rotonde rechtdoor en weer rechts. Na ongeveer 100 meter gaat u rechts waarna u het Parkstad Limburg Stadion voor u ziet. U neemt bij de rotonde de 1e afslag en ziet nu aan uw rechterkant JT Parkstad.

       Trein

       Met de trein kunt u het beste naar station Heerlen rijden.

       Bus

       Vanaf het station kunt u het beste lijn 43 (richting Vaals) nemen. Dit is de bus die recht voor de bioscoop stopt en tot na middernacht rijdt. Alternatieven zijn: stadsbus 21 (richting Gulpen), bus 41 (richting Kerkrade) of 44 (richting Aachen) pakken en uitstappen bij de halte Bushalte Parkstad Stadion. Loop vanaf de bushalte richting rotonde en loop op de rotonde rechts het voetpad op. Dit voetpad draait op een gegeven moment links omhoog een bergje op richting Parkstad Limburg Stadion. Boven aan de berg ziet u aan de rechterzijde het LeisureDome gebouw met hierin gevestigd JT Parkstad.

       DISCLAIMER

       Disclaimer / Spel- en Actievoorwaarden JT Bioscopen / JT.nl

       De spel- en actievoorwaarden van JT Bioscopen / JT.nl zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een actie.

       De spellen en acties en de bijbehorende prijzen vallen onder de volledige verantwoording van Jogchem's Theaters B.V. handelend onder de naam JT Bioscopen/JT.nl.

       Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd verzorgt JT Bioscopen gelijkwaardige vervangende prijzen.

       Nederlandse en Belgische deelnemers dienen desgevraagd in de Nederlandse taal hun naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres en leeftijd in het beschikbare formulier in te vullen. Deelnemers die niet de volledige gegevens invullen zijn van deelname uitgesloten.

       Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden anders dan de direct bij het spel en/of actie betrokken partijen, tenzij er hiervoor door deelnemers uitdrukkelijke toestemming is gegeven.

       Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt JT Bioscopen zich het recht voor om de prijzen niet uit te keren.

       Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen.

       Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar.

       Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

       JT Bioscopen behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden kandidaten van deelname uit te sluiten.

       Af te dragen kansspelbelasting (indien van toepassing) is voor rekening van JT Bioscopen, tenzij anders wordt vermeld.

       Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.        Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JT Bioscopen.

       De inhoud van de disclaimer is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de disclaimer kunnen geen rechten worden ontleend.

       ALGEMENE HUISREGELS Jogchem’s Theaters B.V.

       Jogchem’s Theaters B.V., hierna “JT” te noemen, zal al het mogelijke doen om het bezoek in onze bioscopen naar wens te laten verlopen en de veiligheid van de bezoeker optimaal te waarborgen.
       Daarom dient de bezoeker van deze bioscoop de navolgende regels in acht te nemen:

       Fatsoens- en gedragsnormen

       1A. Gedurende zijn/haar verblijf in de bioscoop dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de algemene regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is in dit verband verplicht de door de als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop gegeven aanwijzingen en instructies terstond en stipt op te volgen. Indien het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van de bioscoop, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd is met de aangegeven normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot de bioscoop worden ontzegd dan wel door de politie worden verwijderd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.
       1B. In de bioscoop gelden in het bijzonder de navolgende fatsoens- en gedragsregels:
       De bezoeker in dronken of aangeschoten toestand dan wel met een storend of liederlijk gedrag zal de toegang tot de bioscoop worden ontzegd.
       Tijdens de voorstelling wordt de bezoeker vriendelijk verzocht andere bezoekers niet te hinderen door luidruchtig of anderszins ongepast gedrag. Een als zodanig herkenbare functionaris van de bioscoop is bevoegd de bezoeker, die zich aan dergelijk gedrag schuldig maakt, tijdens de voorstelling uit de bioscoopzaal te verwijderen Bij het betreden van de bioscoopzaal is de bezoeker verplicht goede nota te nemen van diverse nooduitgangen. In geval van evacuatie wordt de bezoeker verzocht de aanwijzingen en instructies van de als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop stipt en terstond op te volgen.
       Het is de bezoeker verboden zijn/haar voeten te doen steunen op de rugleuning van de stoel voor de bezoeker.

       Toegangsbewijs

       2A. Zonder een geldig toegangsbewijs is het de bezoeker niet toegestaan een voorstelling in de bioscoop c.q. in een zaal bij te wonen.
       De bezoeker wordt verzocht zich tijdig te melden bij de caissière. Vijftien minuten na aanvang van de laatste voorstelling worden geen toegangsbewijzen meer verkocht.
       De bezoeker die beschikt over een toegangsbewijs of kaart welke recht geeft op korting of een speciale aanbieding is verplicht dit voor aankoop van een toegangsbewijs bij de caissière te melden.
       Het toegangsbewijs dient te worden getoond bij binnenkomst van de bioscoopzaal en/of wanneer een daartoe kenbare functionaris van de bioscoop daarom verzoekt.
       2B. Bij sommige speelfilms geldt een leeftijdsgrens. Daartoe als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop hebben het recht de bezoeker hierop te wijzen.

       Verboden

       3. Het is de bezoeker verboden: * in de bioscoop goederen, van welke aard dan ook, te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
       
* (huis)dieren de bioscoop in te brengen;

       * eigen etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in de bioscoop mee te brengen;
       
* naar het oordeel van een functionaris van de bioscoop gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen de bioscoop in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

       * om foto-, video-, film- en andere opnameapparatuur dan wel telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie in de bioscoop bij zich te hebben, of genoemde apparatuur zonder voorafgaande toestemming van een leidinggevend functionaris van de bioscoop te gebruiken. De als zodanig kenbare functionarissen van de bioscoop zijn bevoegd afgifte van de eventueel aangetroffen apparatuur te vorderen en deze gedurende het verblijf van de bezoeker in de bioscoop in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot de bioscoop worden ontzegd;
       
* een mobiele telefoon in de bioscoopzaal aan te hebben en/of te gebruiken.

       Veiligheid

       4. In bijzondere gevallen, waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijs vereist, kan een leidinggevende functionaris van de bioscoop inzage verlangen in door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. In geval van weigering van de medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot de bioscoop worden ontzegd zonder dat de bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

       Aansprakelijkheid

       5. Het verblijf van de bezoeker in de bioscoop is voor zijn/haar eigen rekening en risico. De bioscoop is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker geleden schade wegens verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

       Andere voorwaarden

       6. De toepasselijkheid van bovenvermelde bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventueel (toekomstige) toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden en/of regelingen van de bioscoop.

       Deze algemene huisregels zijn op 5 november 1997 gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken voor Eemland en zijn onverkort van toepassing op alle JT Bioscopen.

       Uitschrijven nieuwsbrief

       Algemene voorwaarden