JT Hoogezand


JT Hoogezand
Gorecht-Oost 70
9603 AC Hoogezand
0598-366066

Dag Van Tot
Maandag 15.30 20.30
Dinsdag 15.30 20.30
Woensdag 13.00 20.30
Donderdag 15.30 20.30
Vrijdag 15.30 22.15
Zaterdag 13.00 22.15
Zondag 10.30 20.30

Tijdens schoolvakanties en feestdagen gelden verruimde openingstijden.

Tarieven

Standaard

€ 10,00

  Ochtend

  € 7,50

   Kinderen

   € 6,20

   • Alleen geldig voor kinderen tot en met 11 jaar en bij films met een classificatie van AL, 6+ of 9+.

   Tieners

   € 8,00

   • Alleen geldig voor tieners van 12 tot en met 17 jaar

   65+ / CJP / Student

   € 8,00

   • Op vertoon van een geldige studentenkaart, CJP-pas en legitimatiebewijs
   • De korting is alleen geldig van maandag tot en met donderdag op het standaardtarief
   • Niet geldig op feestdagen, in de kerstvakantie en bij speciale evenementen

   Familieticket

   € 28,00

   • Voor maximaal vier personen, waarvan minimaal één volwassene en minimaal twee kinderen tot 12 jaar
   • Alleen geldig voor films met een classificatie van AL, 6+ of 9+
   • Exclusief eventuele toeslagen

   Toeslagen

   3D

   € 1,00

    3D-bril

    € 1,50

    • Alleen in combinatie met een 3D-ticket.

    Telefonisch reserveren

    € 0,80

    Faciliteiten

    • 3D
    • Airconditioning

    Toegankelijkheid

    Onze bioscoop is geheel rolstoeltoegankelijk. Er is een lift aanwezig die u vanaf de begane grond binnen in de bioscoop brengt. Elke bioscoopzaal heeft 3 rolstoelplaatsen en er is een invalidentoilet aanwezig. Wilt u meer informatie of wilt u tickets reserveren voor rolstoelplaatsen? Neem dan telefonisch contact op met deze bioscoop.

    Auto

    Vanuit Groningen of Duitsland: A7 (afslag 41).
    Vanuit Assen: A28 via Groningen en A7 (afslag 41) of A28 (afslag 35) via Zuidlaren en N386.
    Vanuit Veendam: N385 en N33 en A7 (afslag 41).
    Vanuit Delfzijl of Appingedam: N33.
    Eenmaal in Hoogezand volgt u de borden naar de bioscoop.

    Parkeren
    U kunt uw auto rondom JT Hoogezand gratis parkeren.

    Trein

    Vanaf het station is het ongeveer 20 minuten lopen naar JT Hoogezand.

    Bus

    Vanuit Groningen en Veendam is JT Hoogezand met de bus eenvoudig te bereiken.
    Vanaf busstation/CS Groningen: Vanuit Groningen Qbuzz lijn 76, vanuit Veendam Qbuzz lijn 171: halte Winkelcentrum De Hooge Meeren, Kerkstraat. Vanaf de bushalte is het enkele minuten lopen naar Winkelcentrum De Hooge Meeren.
    Vanaf busstation Veendam is de reisduur ongeveer 15 minuten. U stapt uit bij bushalte Winkelcentrum De Hooge Meeren, deze bushalte staat aan de overkant van het winkelcentrum waar JT Hoogezand gevestigd staat. Op dit moment zijn er op werkdagen 2 busverbindingen per uur: qliner 301, qliner 311 en bus 671.

    DISCLAIMER

    Disclaimer / Spel- en Actievoorwaarden JT Bioscopen / JT.nl

    De spel- en actievoorwaarden van JT Bioscopen / JT.nl zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een actie.

    De spellen en acties en de bijbehorende prijzen vallen onder de volledige verantwoording van Jogchem's Theaters B.V. handelend onder de naam JT Bioscopen/JT.nl.

    Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd verzorgt JT Bioscopen gelijkwaardige vervangende prijzen.

    Nederlandse en Belgische deelnemers dienen desgevraagd in de Nederlandse taal hun naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres en leeftijd in het beschikbare formulier in te vullen. Deelnemers die niet de volledige gegevens invullen zijn van deelname uitgesloten.

    Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden anders dan de direct bij het spel en/of actie betrokken partijen, tenzij er hiervoor door deelnemers uitdrukkelijke toestemming is gegeven.

    Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt JT Bioscopen zich het recht voor om de prijzen niet uit te keren.

    Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen.

    Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar.

    Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

    JT Bioscopen behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden kandidaten van deelname uit te sluiten.

    Af te dragen kansspelbelasting (indien van toepassing) is voor rekening van JT Bioscopen, tenzij anders wordt vermeld.

    Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.     Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JT Bioscopen.

    De inhoud van de disclaimer is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de disclaimer kunnen geen rechten worden ontleend.

    ALGEMENE HUISREGELS Jogchem’s Theaters B.V.

    Jogchem’s Theaters B.V., hierna “JT” te noemen, zal al het mogelijke doen om het bezoek in onze bioscopen naar wens te laten verlopen en de veiligheid van de bezoeker optimaal te waarborgen.
    Daarom dient de bezoeker van deze bioscoop de navolgende regels in acht te nemen:

    Fatsoens- en gedragsnormen

    1A. Gedurende zijn/haar verblijf in de bioscoop dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de algemene regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is in dit verband verplicht de door de als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop gegeven aanwijzingen en instructies terstond en stipt op te volgen. Indien het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van de bioscoop, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd is met de aangegeven normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot de bioscoop worden ontzegd dan wel door de politie worden verwijderd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.
    1B. In de bioscoop gelden in het bijzonder de navolgende fatsoens- en gedragsregels:
    De bezoeker in dronken of aangeschoten toestand dan wel met een storend of liederlijk gedrag zal de toegang tot de bioscoop worden ontzegd.
    Tijdens de voorstelling wordt de bezoeker vriendelijk verzocht andere bezoekers niet te hinderen door luidruchtig of anderszins ongepast gedrag. Een als zodanig herkenbare functionaris van de bioscoop is bevoegd de bezoeker, die zich aan dergelijk gedrag schuldig maakt, tijdens de voorstelling uit de bioscoopzaal te verwijderen Bij het betreden van de bioscoopzaal is de bezoeker verplicht goede nota te nemen van diverse nooduitgangen. In geval van evacuatie wordt de bezoeker verzocht de aanwijzingen en instructies van de als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop stipt en terstond op te volgen.
    Het is de bezoeker verboden zijn/haar voeten te doen steunen op de rugleuning van de stoel voor de bezoeker.

    Toegangsbewijs

    2A. Zonder een geldig toegangsbewijs is het de bezoeker niet toegestaan een voorstelling in de bioscoop c.q. in een zaal bij te wonen.
    De bezoeker wordt verzocht zich tijdig te melden bij de caissière. Vijftien minuten na aanvang van de laatste voorstelling worden geen toegangsbewijzen meer verkocht.
    De bezoeker die beschikt over een toegangsbewijs of kaart welke recht geeft op korting of een speciale aanbieding is verplicht dit voor aankoop van een toegangsbewijs bij de caissière te melden.
    Het toegangsbewijs dient te worden getoond bij binnenkomst van de bioscoopzaal en/of wanneer een daartoe kenbare functionaris van de bioscoop daarom verzoekt.
    2B. Bij sommige speelfilms geldt een leeftijdsgrens. Daartoe als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop hebben het recht de bezoeker hierop te wijzen.

    Verboden

    3. Het is de bezoeker verboden: * in de bioscoop goederen, van welke aard dan ook, te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
    
* (huis)dieren de bioscoop in te brengen;

    * eigen etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in de bioscoop mee te brengen;
    
* naar het oordeel van een functionaris van de bioscoop gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen de bioscoop in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

    * om foto-, video-, film- en andere opnameapparatuur dan wel telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie in de bioscoop bij zich te hebben, of genoemde apparatuur zonder voorafgaande toestemming van een leidinggevend functionaris van de bioscoop te gebruiken. De als zodanig kenbare functionarissen van de bioscoop zijn bevoegd afgifte van de eventueel aangetroffen apparatuur te vorderen en deze gedurende het verblijf van de bezoeker in de bioscoop in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot de bioscoop worden ontzegd;
    
* een mobiele telefoon in de bioscoopzaal aan te hebben en/of te gebruiken.

    Veiligheid

    4. In bijzondere gevallen, waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijs vereist, kan een leidinggevende functionaris van de bioscoop inzage verlangen in door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. In geval van weigering van de medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot de bioscoop worden ontzegd zonder dat de bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

    Aansprakelijkheid

    5. Het verblijf van de bezoeker in de bioscoop is voor zijn/haar eigen rekening en risico. De bioscoop is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker geleden schade wegens verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

    Andere voorwaarden

    6. De toepasselijkheid van bovenvermelde bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventueel (toekomstige) toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden en/of regelingen van de bioscoop.

    Deze algemene huisregels zijn op 5 november 1997 gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken voor Eemland en zijn onverkort van toepassing op alle JT Bioscopen.

    Uitschrijven nieuwsbrief

    Algemene voorwaarden